หมวดหมู่ : การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
หัวข้อ : การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล
โดย : admin
อ่าน : 233
อาทิตย์ ที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
พิมพ์ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล
วันที่  6 - 9  มิถุนายน  2562  การจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีระดับปฐมวัย
วันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2562  การจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย