หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : การชุมนุม “ ลูกเสือจิตรอาสาทำความดี ร่วมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน “
โดย : admin
อ่าน : 229
อาทิตย์ ที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
พิมพ์ 

6 - 10 มิถุนายน 2562
โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการชุมนุม “ ลูกเสือจิตรอาสาทำความดี ร่วมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน “ 
ณ ค่ายลูกเสือหนองญาติ จังหวัดนครพนม