ชื่อ - นามสกุล :นางสาวเกศรินทร์ บุญเศษ
ตำแหน่ง :ครูวิกฤต
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ที่อยู่ :104 ม.12 ต.สระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
Telephone :0853206602
Email :kesarinboonset472@gmail.com