ชื่อ - นามสกุล :นางชินวงค์พงษ์ สีดาว
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่อยู่ : 31 ม.5 บ.โพธิ์ศรี ต.โนนเพ็ก อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
Telephone :0898451943
Email :tanachinna@hotmail.com