ชื่อ - นามสกุล :นางสาวธาราณินทร์ ชมภูพื้น
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ที่อยู่ :7 ม.2 ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
Telephone :0651201757
Email :tara.chmpn@gmail.com