ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุภัทสจี นามวิชา
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ที่อยู่ :14 ม.4 ต.รุ่งระวี อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
Telephone :0887036220
Email :whansupatsachee@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานงบประมาณ