ชื่อ - นามสกุล :นางสาวบุปผาวรรณ์ สีดา
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3
ที่อยู่ : 80 หมู่ที่ 14 ตำบล บก อำเภอ โนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 33250
Telephone :0894487459
Email :1234seeda@gmail.com