ชื่อ - นามสกุล :นายทวีศักดิ์ สิงห์ซอม
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2
ที่อยู่ :5 หมู่ 6 ต.โพธิ์ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
Telephone :0885911938
Email :tsingsome@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ