ชื่อ - นามสกุล :นางปฐมาภรณ์ ภักดี
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ที่อยู่ :1 ซอยแจ้งสนิท 4/3 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 33250
Telephone :0817905467
Email :patamapron2552@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ