ชื่อ - นามสกุล :นายเจริญ เหล็กดี
ตำแหน่ง :นักการภารโรง
หน้าที่หลัก :งานทั่วไป
ที่อยู่ :44 ม.6 ต.เหล่ากวาง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
Telephone :0627203365
Email :-