ชื่อ - นามสกุล :นางสาวกมลชนก ไชยวิเศษ
ตำแหน่ง :ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1
ที่อยู่ :19 ม.10 ต.เหล่ากวาง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
Telephone :0863286416
Email :kamonchanok2537id@gmail.com