ชื่อ - นามสกุล :นางสาวรุ่งทิพย์ แก้วธรรมศร
ตำแหน่ง :ครูวิทย์-คณิต
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ที่อยู่ :19/2 ม.7 ต.ละเอาะ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
Telephone :0844782648
Email :ying1510@hotmail.com