ชื่อ - นามสกุล :สิบเอกทักษิณ ภูบัวเพชร
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :109 หมู่ 5 ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
Telephone :0955406654
Email :jbtelectronic@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา